Slovak Czech English German Polish

Piatok, 28. decembra 2007

Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dobrorečia! Nedávno ma v jednom filme zaujal nasledujúci obraz: Chlapci z vojenskej školy stoja v zákope a učiteľ ich učí hádzať granáty. V tom však jednému granát vypadne z ruky a všetci stoja a prizerajú sa – s výnimkou učiteľa, ktorý rýchlo uteká preč. Vtom sa však jeden chlapec rýchlo vrhne na granát, ktorý hneď vybuchne. Chlapca to roztrhá na kusy, ale všetci ostatní sú zachránení. Prostredníctvom tohto obrazu môžeme lepšie pochopiť, čo urobil Kristus pre nás. Keď hľadíme na trpiaceho a zomierajúceho Ježiša, nesmieme zostať len pri ľútosti a pohnutí! Potrebujeme si jasne uvedomiť, že ten Boží trpiaci služobník trpí za nás, za naše hriechy. On sa obetuje za teba a za mňa. Izaiášovo proroctvo sa naplnilo. Ježiš pre našu záchranu urobil všetko. Prijal si ju?