Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 31. decembra 2007

Či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin? Mnoho vecí okolo nás, ale aj v nás, sa mení. Mení sa spoločenská situácia, menia sa zákony, názory, priazeň. Kde nájsť v tejto dobe pevné, oporné miesto pre náš život? Na čo sa môžeme dnes spoľahnúť? Naši predkovia našli pre svoj neľahký život takýto oporný a nemenný bod vo viere v Ježiša Krista. Dnešný text aj nám znova hovorí, že Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes i naveky. Božia láska, odpustenie, pozvanie k novote života sa nemení podľa nálady či spoločenskej situácie. Ježiš Kristus prichádza k náms nemennou ponukou milosti, záchrany a pokoja pre náš život. Spoznávajme a objavujme túto Božiu nemennosť, na ktorú sa môžeme v každej situácii nášho života spoľahnúť! To je vzácne uistenie dnešného textu. Mnohokrát počúvame rôzne iné názory, náuky a učenia o tom, aký je Boh. Aj z dnešného textu zaznieva pre nás výzva, aby sme sa nenechali zlákať cudzím náukám. Skúmajme a preverujme ich z pohľadu Božieho Slova a aj my odovzdávajme vieru nezmenenú, nezdeformovanú a čistú ďalším generáciám, aby aj oni mohli spoznávať tú krásnu Božiu nemennosť v Jeho záujme o nás! Pán Ježiš Kristus bol s nami aj v tomto roku a na základe Jeho vernosti sa môžeme tešiť z toho, že chce byť s nami taký istý a so všetkými dobrými darmi aj v nastávajúcom roku.