Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. januára 2008

Beda bláznivým prorokom,ktorí idú za vlastným duchom bez toho,že_x000D_ by niečo videli. Do nového roku sme vkročili v mene Pána Ježiša. Mnohí z vás si možno ešte pamätajú, že v starších kalendároch sa 1. január označoval menom Ježiš. To bolo na základe starocirkevného novoročného evanjelia, najkratšieho evanjelia v liturgii, ktoré obsahuje len jeden verš, a to L 2,21. Hovorí o tom, že betlehemské Dieťatko dostalo meno Ježiš. Tak Ho anjel pomenoval skôr ako bolo počaté. Má teda k tomuto dňu priamy vzťah. Nový úsek našej časnej púte, teda opäť začíname s Pánom Ježišom a v Jeho mene. Pán Ježiš Kristus je predsa náš osvedčený Sprievodca na ceste života, ktorý nikdy nesklame a na ktorého sa môžeme úplne spoľahnúť. Tak, ako to píše apoštol Pavel v liste cirkevnému zboru vo Filipách, ktorý mu bol obzvlášť milý. Lebo to bol jediný cirkevný zbor, ktorý sa ho ujal a podporoval ho, keď bol v tiesni, takže v ničom nemal nedostatok. Filipský zbor bol predĺženou rukou nebeského Otca, ktorý vždy vie, čo potrebujeme – pre dušu aj telo. Apoštol zažil naozaj všeličo. Poznal hojnosť aj núdzu. Všetko však prekonal vďaka Ježiša Krista, ktorý ho neprestajne posilňoval, takže za každých okolností mohol konať svoje apoštolské dielo. Aj my si do nového roku navzájom zaželajme všetko dobré, aj keď nevieme, čo nás v ňom čaká. S istotou však vieme, že Pán Ježiš, ktorý je ten istý včera, dnes i naveky, bude s nami aj po všetky dni tohto roka a s Ním zmôžeme naozaj všetko –dobré i zlé. Preto ďalej kráčajme v Jeho mene v osobnom, rodinnom, spoločenskom aj cirkevnom živote, až kým pre Jeho zásluhy neprídeme_x000D_ tam, kde sa už roky nepočítajú.