Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 06. januára 2008

Neurobíš si tesanú modlu ani podobu ničoho. Ty... Keď som raz prechádzal cez Košice, k tejto reakcii som vyprovokoval istého vodiča bavoráku. Ani nechcem pomyslieť na slovo, ktoré som tu musel vybodkovať... Stalo sa to takto: Na dvojprúdovej ceste som išiel autom v ľavom pruhu a chcel som sa preradiť do pravého. Pozrel som sa do spätného zrkadla, letmo som sa pozrel napravo, či niečo nejde, a keď som nič nevidel, vyhodil som smerovku, a šup do pravého pruhu. Zrazu som začul piskot a silné trúbenie. Vzápätí nasledovala tá nedokončená veta. Či mi veríte alebo nie, naozaj som sa tam pozrel, a vtedy tam to auto nebolo. Určite to mnohí z vás, ktorí sú vodiči, poznajú. V zornom uhle na pravej strane je jedno miesto, kam šofér nevidí. To, čo sa nám občas stáva za volantom, to sa bežne stáva aj vo vzťahu k Pánu Bohu. Pozeráme sa na Božie dielo, ale Pána Boha nevidíme. Počúvame Jeho Slovo, ale nepočujeme a nechápeme ho. Všetko akosi beží mimo nás... Apoštol Pavel napísal, že duch tohto sveta im zatemnil myseľ, aby „nevideli “ svetlo evanjelia. Presne takýto stav duše niekedy vídam u ľudí a občas si uvedomujem, že aj ja doň upadám. Pán Boh nám však dal aj uši, oči, srdce, rozum... No niekedy akoby nám to všetko niekto vypol. A zrazu sme hluchí a slepí s kamenným srdcom a akoby nás aj rozum opustil. Brat, sestra, dnes takíto nebuďte! Dnes Pána Ježiša určite stretnete, keď pôjdete do zhromaždenia. Keď však budete počúvať Jeho Slovo, nedovoľte, aby vám duch tohto sveta zatemnil vnímanie! Napnite všetky svoje zmysly a neprehliadnite to, čo vám dnes chce povedať váš Pán!