Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. januára 2008

Napokon zase uvidíte rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným,medzi_x000D_ tým,kto Bohu slúži,a tým,kto Mu neslúži. V živote človeka sú veci, ktoré nedokážeme zmeniť vlastnou silou, a tak nám nezostáva nič iné, len si kľaknúť na kolená a prosiť: ´Pane Ježišu, keby si chcel, mohol by si mi pomôcť v mojej chorobe, problémoch v zamestnaní, v rodine.´ Každý máme nejaký ten balvan, ktorý nedokážeme zodvihnúť a zahodiť, aby sa nám ľahšie žilo. A Pán Ježiš je ten, ktorý keby chcel, mohol by nám pomôcť. Dnes sa však pokúsime o malú zmenu. Na mieste malomocného si skúste predstaviť Pána Ježiša, ako k vám prichádza a hovorí: ´Človeče, ak by si chcel, mohol by si byť čistý a v tvojom živote by sa toho veľa zmenilo! Všetko však záleží iba od teba... či to chceš.´ Čo by ste mu na to povedali? Myslím, že takúto ponuku od Pána Ježiša dostávame aj v tejto dobe. Duch Svätý na človeka pôsobí aj dnes. Záleží však aj na tom, či ty, brat, sestra aspoň trochu chceš. Či máš vôľu zmeniť a napraviť svoj život... Skúste povedať to, čo Pán Ježiš kedysi povedal malomocnému: ´Chcem!´ Chcem lepšie žiť! Chcem sa dnes lepšie správať k svojim kolegom v práci, chcem byť milší a vľúdnejší k svojej rodine, chcem byť poctivejší a spravodlivejší vo všetkom, čo budem robiť! Chcem to a skúsim to. Pán Ježiš ti dnes hovorí, že môžeš byť čistejší, že môžeš žiť lepšie... keď budeš úprimne a zo srdca chcieť.