Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. januára 2008

Potom im Rúben povedal:Neprelievajte krv! Zákonníci vedeli, že odpustené hriechy sa na človeku navonok nijako neprejavia, takže okrem toho, že to bolo podľa nich rúhanie, to nebolo možné skontrolovať. Zatiaľ čo u porazeného človeka sa slová „vstaň, a choď domov“, dali veľmi ľahko overiť. Na dôkaz toho, že mu boli odpustené hriechy, ho teda Pán Ježiš uzdravil. Chcem sa opýtať trochu ináč, ako Pán Ježiš: Čo je viac? Už v ten deň dostal dva veľké dary. Ktorý z nich však bol hodnotnejší? Mať možnosť znova žiť plnohodnotný, normálny život, vrátiť sa k rodine a blízkym priateľom? Čo môže byť pre človeka viac? Na druhej strane vieme, že každý vyznaný hriech je odpustený a keďže hrešíme každý deň, rovnako často potrebujeme aj odpustenie. Čiže odpustenie hriechov je naša každodenná potreba. Z tohto pohľadu je väčší a významnejší dar uzdravenie. Pán Ježiš to však vtedy postavil naopak. Prvé, čo mu dal, bolo odpustenie hriechov. Uzdravenie bolo akýmsi bonusom, niečím naviac, niečím, čo len viditeľne potvrdilo predchádzajúci zázrak. Milý čitateľ, rozmýšľaj dnes nad tým, aké je dôležité mať pokoj s Pánom Bohom a odpustené hriechy! Je to také dôležité, že byť zdravý a môcť normálne žiť, je v porovnaní s tým druhoradé.