Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. januára 2008

U Teba je však odpustenie,aby sa Ťa báli. Raz počas veľkonočných sviatkov sme v rodine pozerali film o živote Pána Ježiša. Pán Ježiš v jednom zábere vošiel do domu, v ktorom bývali hriešnici a colníci a keďže tam bola oslava, pridal sa do tanca. Moja stará mama sa veľmi pohoršovala. Prečo ukazujú také hlúposti, o ktorých Biblia vôbec nepíše! Myslím si, že mnoho zbožných ľudí si nevie celkom presne predstaviť, koho tým Biblia myslí, keď hovorí o colníkoch a hriešnikoch. Na týchto ľudí sa mnohí dívame akoby cez ružové okuliare. Ak ich však farizeji a sadukaji odsudzovali, tak veľmi dobre vedeli, prečo. Ak sa nad nich povyšovali, tak to znamená, že rozdiel v správaní bol jasne viditeľný. Dokonca ani pre učeníkov to nebolo celkom pochopiteľné, pretože farizejom nevedeli odpovedať na otázku: „Prečo váš Majster jedáva s colníkmi a hriešnikmi?“ Až Ježišova odpoveď vniesla do tejto veci svetlo: „Lekár je potrebný tam, kde sú chorí.“ Na týchto ľuďoch bola choroba hriechu veľmi dobre viditeľná. Priam bila do očí. Oni ju však pred Pánom Ježišom vôbec neskrývali. Pán Ježiš bol ale potrebný aj v domoch farizejov a sadukajov. Tí však o svojej chorobe ani netušili, a ak áno, tak ju skrývali. S hriechom je to ako s chorobou: Sú ľudia, ktorí vedia, že sú chorí, a sú takí, ktorí si myslia, že sú zdraví. Iba tí prví však hľadajú pomoc u lekára.