Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 14. januára 2008

On Hospodin chráni duše svojich zbožných. Keď moja račkujúca dcéra zbadala v kúte kuchyne veľkú palmu v kvetináči plnom hliny, oči jej zažiarili šťastím. Náhle ju však zastavilo moje rozhodné: „Nie!“ Okamžite spustila nárek – zjavne nerozumela, prečo jej chcem zabrániť v hre s ňou. Deťom musíme stanoviť pevné pravidlá, aby sme ich ochránili pred nebezpečenstvom. Aj Zákon – Božie pravidlá pre život – je dobrý, len ho musíme používať primeraným spôsobom: ako zábradlie – chráni náš vzťah k Pánu Bohu a blížnym; ako zrkadlo – nám ukazuje, akí naozaj sme: „...všetci totiž zhrešili...“ (R 3,23); ako cestu k Pánovi Ježišovi – vďaka Nemu si uvedomujeme, že jedine On, Boží Baránok, nás môže zachrániť od hriechu (J 1,29). Zákon je dobrý – len si z neho nesmieme robiť rebrík a škriabať sa po ňom „do neba“.