Slovak Czech English German Polish

Streda, 16. januára 2008

Milostivý a milosrdný je Hospodin, váš Boh, a neodvráti od vás tvár, keď sa k Nemu obrátite. My, ľudia, sme egoistické bytosti. Naše sebectvo sa prejavuje aj v modlitbe: Zvyčajne viac myslíme na svoje potreby, ako na druhých. Apoštol Pavel píše, že by sme sa mali modliť za všetkých – teda pamätať na to, že sme súčasťou cirkvi, spoločenstva veriacich a rodiny ľudstva. Modlitba je síce osobná, ale nesmie byť individualistická. Všimnime si, že aj Modlitba Pánova je formulovaná v množnom čísle! Keď sa modlíme aj za druhých, vyjadrujeme tým svoj zmysel pre spoločenstvo, schopnosť nemyslieť len na seba. Začíname si viac všímať potreby blížnych, ktoré by sme za iných okolností možno prehliadli. Modlitba buduje okolo tých, za ktorých prosíme, ochranný múr lásky. Myslieť máme nielen na priateľov, ale i na nepriateľov – ako to robil aj sám Ježiš. Aj za tých, ktorých nemáme radi, ktorými pohŕdame, ktorých by sme najradšej obišli... A ak sa s niekým nepohodneme, je lepšie hovoriť o ňom s Pánom Bohom než s inými ľuďmi...