Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. januára 2008

Ty si mi uľavoval v tiesni - zmiluj sa nado mnou a počuj moju modlitbu! Istý muž sa pri stánku s knihami sťažoval evanjelistovi: „Snažím sa žiť ako len najlepšie viem a vy robíte presne to isté. Podľa kresťanského učenia však budem zatratený, pretože neverím, že existuje Boh a vy máte byť zachránený, pretože v Boha veríte. Tomu hovorím diskriminácia!“ Evanjelista pokrútil hlavou: „Urobili ste okrem dobrých skutkov aj nejaké zlé?“ Muž bol chvíľu ticho. Vzápätí prišla síce váhavá, ale kladná odpoveď. Evanjelista pokračoval: „Ani v tomto medzi nami nie je žiadny rozdiel, veď aj ja som vykonal zlé veci. Lenže moje zlé skutky sú zmyté krvou Pána Ježiša Krista. On na kríži zomieral za mňa, kvôli mojim hriechom - preto som zachránený. Vy však, keď budete stáť pred Pánom Bohom, nebudete mať žiadneho Spasiteľa, ktorý by sa postavil medzi vás a Pána Boha, aby sa vás zastal, pretože ste Ho neprijali! Tak budete stáť pred Pánom Bohom ako vinník - hriešnik bez milosti a On vás bude musieť odsúdiť podľa vašich zlých skutkov.“ Ľuďom sa Božie rozhodnutie zdá nespravodlivé, pretože nie je podľa zásluh ani hodností človeka. Pána Boha však nezaujíma iba naša dobrota, aktivita vo svete alebo v cirkvi, ani nazhromaždené poklady na Zemi. Pred Ním bude dôležité iba to, na ktorej strane budeme – s Ježišom alebo bez Neho. V tom je Jeho plán spravodlivý. Veď všetci sa môžu rozhodnúť správne. Božia spravodlivosť teda znie: „Každý, kto prijíma Božieho Syna, Ježiša Krista, za svojho Spasiteľa, bude zachránený“ (J 3,16), „kto však kráča životom bez Neho, kráča úplne zbytočne, zostane bez záchrany“ (J 3,18).