Slovak Czech English German Polish

Piatok, 25. januára 2008

Nato Boh riekol Kainovi: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne. Ak tiger zabije nevinné dieťa, povieme, že zhrešil? Nie! Pomyslíme si, nemalo ísť k nemu. Malo si dávať pozor, aby sa nedostalo do jeho blízkosti. Keď však prichádza pokušenie a hriech, obviňujeme každého, len nie samých seba za svoju nerozumnosť, že sme doň spadli. Hriech je ako tiger. Tíško čaká a napadne nás vtedy, keď mu prestaneme venovať pozornosť. Porozmýšľajme sami nad sebou, či aj my nie sme aspoň niekedy blázni. Každým hriechom totiž Pánu Bohu hovoríme: „Už Ťa nepotrebujem, vystačím si sám...“ A pritom sme od Neho celkom závislí! Hriechom sa staviame pred večného a svätého Boha ako Jeho nepriatelia, hoci vieme, že stačí jediné slovo, aby nás porazil. Hriechom svoj nárok na nebeské kráľovstvo, dedičstvo, ktoré sme už v Pánovi Ježišovi Kristovi získali, predávame „za misku šošovice“ a večný život za päť minút pochybnej slávy. No nie sme blázni? Iba život dennodenne naplnený bázňou pred Hospodinom a pridŕžanie sa „zdravých rečí o našom Pánovi Ježišovi a učenia, ktoré vedie k pobožnosti...“ nám pomôže víťaziť nad pokušením a upadaním do hriechu.