Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 28. januára 2008

V Tvojej ruke sú moje časy. Verše 7 a 8 nám naznačujú, že Timoteus bol bojazlivý, a preto potreboval povzbudenie. Apoštol Pavel ho povzbudzoval tromi spôsobmi: Prihováral sa mu ako milovanému synovi (v.1), ďakoval Pánu Bohu za jeho vieru (v.5) a pripomínal mu istotu spasenia slovami „...viem, komu som uveril...“ (v.12). Napoleon raz na koni vykonával prehliadku svojich vojsk. Kôň sa splašil a zhodil ho na zem. Na túto situáciu nedokázal nikto z jeho dôstojníkov okamžite zareagovať. Pribehol k nemu mladý vojak, ktorý skrotil koňa. Keď Napoleon vstal zo zeme, povedal vojakovi: „Ďakujem vám, pán kapitán, zachránili ste mi život.“ „Nie som kapitán, len obyčajný vojak, Vaša výsosť.“ „Keď som povedal, že ste kapitán – ste kapitán a zaraďte sa do mojej osobnej gardy!“ Dôstojník, ktorý velil cisárovej garde však nechcel veriť, že taký mladý vojak bez označenia je kapitán: „Dokáž, že si kapitán!“ Vtedy mladý, čerstvo povýšený vojak ukázal na Napoleona a povedal: „On to povedal!“ Dôstojník ihneď zasalutoval: „Nevedel som, pán kapitán, o vašom povýšení.“ Keď tento mladý muž dôveroval Napoleonovi, o čo viac môžeme dôverovať my Pánovi Ježišovi a vyznávať s apoštolom Pavlom: Vieme, komu sme uverili! On má moc zachovať vo viere aj nás.