Slovak Czech English German Polish

Utorok, 29. januára 2008

Nakloň mi srdce k svojim svedectvám, nie k ziskuchtivosti. Apoštol Pavel povzbudzuje Timotea vlastným príkladom. Poukazuje aj na príklad Oneziforovho domu, ktorý ho vo väzení často obživoval a nehanbil sa za jeho okovy. Manželia Stamovci po absolvovaní Moodyho biblického inštitútu na Božie volanie slúžiť Pánovi v Číne odpovedali kladne. Deň po ich príchode do Číny do mesta, v ktorom mali pôsobiť, vstúpila banda partizánov a zavraždila mnoho nevinných ľudí. Keď partizáni odhalili, že Stamovci sú cudzinci a ešte k tomu kresťanskí misionári, zajali ich, brutálne s nimi zaobchádzali a urobili z nich martýrov. Cestou na miesto popravy sa istý Číňan odsúdených opýtal: „Kam idete?“ „Neviem, kam idú vojaci“, odpovedal Jan Stam, „ale my sme na ceste do neba!“. Čínski veriaci neskôr našli narýchlo napísaný lístok, ktorý bol dôkazom nebojácnosti a verným svedectvom týchto statočných Pánových nasledovníkov, na ktorom bolo napísané: „Nech je Pán Boh skrze nás oslávený životom alebo smrťou!“ Ich obeť inšpirovala aj mnoho iných, aby odvtedy rovnako verne slúžili nášmu Spasiteľovi. Zrejme aj preto sa u dnešných, dodnes prenasledovaných čínskych kresťanov na mnohých miestach prejavujú znaky živej cirkvi Pána Ježiša.