Slovak Czech English German Polish

Január

Piatok, 11. januára 2008

Z hlbokosti volám k Tebe,Hospodine,Pane,počuj môj hlas.

Register to read more...

Sobota, 12. januára 2008

Dobré prijímame od Boha,a zlé by sme nemali prijímať?

Register to read more...

Nedeľa, 13. januára 2008

Všetok ľud s veľkým jasotom pokrikoval chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho.

Register to read more...

Pondelok, 14. januára 2008

On Hospodin chráni duše svojich zbožných.

Register to read more...

Utorok, 15. januára 2008

Poslúchajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom.

Register to read more...

Streda, 16. januára 2008

Milostivý a milosrdný je Hospodin, váš Boh, a neodvráti od vás tvár, keď sa k Nemu obrátite.

Register to read more...

Štvrtok, 17. januára 2008

Dokedy chceš, Hospodine, na mňa trvalo zabúdať? Dokedy budeš skrývať predo mnou svoju tvár?

Register to read more...

Piatok, 18. januára 2008

Všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať.

Register to read more...

Sobota, 19. januára 2008

Veď kde na nebi alebo na zemi je božstvo, čo by mohlo konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje?

Register to read more...

Nedeľa, 20. januára 2008

Ty si mi uľavoval v tiesni - zmiluj sa nado mnou a počuj moju modlitbu!

Register to read more...

KALENDÁR