Slovak Czech English German Polish

Január

Piatok, 11. januára 2008

Z hlbokosti volám k Tebe,Hospodine,Pane,počuj môj hlas.

Čítať ďalej: Piatok, 11. januára 2008

Sobota, 12. januára 2008

Dobré prijímame od Boha,a zlé by sme nemali prijímať?

Čítať ďalej: Sobota, 12. januára 2008

Nedeľa, 13. januára 2008

Všetok ľud s veľkým jasotom pokrikoval chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho.

Čítať ďalej: Nedeľa, 13. januára 2008

Pondelok, 14. januára 2008

On Hospodin chráni duše svojich zbožných.

Čítať ďalej: Pondelok, 14. januára 2008

Utorok, 15. januára 2008

Poslúchajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom.

Čítať ďalej: Utorok, 15. januára 2008

Streda, 16. januára 2008

Milostivý a milosrdný je Hospodin, váš Boh, a neodvráti od vás tvár, keď sa k Nemu obrátite.

Čítať ďalej: Streda, 16. januára 2008

Štvrtok, 17. januára 2008

Dokedy chceš, Hospodine, na mňa trvalo zabúdať? Dokedy budeš skrývať predo mnou svoju tvár?

Čítať ďalej: Štvrtok, 17. januára 2008

Piatok, 18. januára 2008

Všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať.

Čítať ďalej: Piatok, 18. januára 2008

Sobota, 19. januára 2008

Veď kde na nebi alebo na zemi je božstvo, čo by mohlo konať také skutky a mocné činy, ako sú tvoje?

Čítať ďalej: Sobota, 19. januára 2008

Nedeľa, 20. januára 2008

Ty si mi uľavoval v tiesni - zmiluj sa nado mnou a počuj moju modlitbu!

Čítať ďalej: Nedeľa, 20. januára 2008