Slovak Czech English German Polish

Január

Pondelok, 21. januára 2008

Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi!

Register to read more...

Utorok, 22. januára 2008

Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim.

Register to read more...

Streda, 23. januára 2008

Vyviedol si mi dušu z podsvetia, ó Hospodine, navrátil si ma k životu spomedzi tých, ktorí zostupujú do hrobu.

Register to read more...

Štvrtok, 24. januára 2008

Ja k Bohu volám a Hospodin mi pomôže.

Register to read more...

Piatok, 25. januára 2008

Nato Boh riekol Kainovi: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne.

Register to read more...

Sobota, 26. januára 2008

Ber ohľad na to, že tento národ je Tvojím ľudom.

Register to read more...

Nedeľa, 27. januára 2008

Hospodin Mojžišovi odpovedal: Kto dal ústa človeku - či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť.

Register to read more...

Pondelok, 28. januára 2008

V Tvojej ruke sú moje časy.

Register to read more...

Utorok, 29. januára 2008

Nakloň mi srdce k svojim svedectvám, nie k ziskuchtivosti.

Register to read more...

Streda, 30. januára 2008

Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami.

Register to read more...

KALENDÁR