Slovak Czech English German Polish

Január

Pondelok, 21. januára 2008

Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi!

Čítať ďalej: Pondelok, 21. januára 2008

Utorok, 22. januára 2008

Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim.

Čítať ďalej: Utorok, 22. januára 2008

Streda, 23. januára 2008

Vyviedol si mi dušu z podsvetia, ó Hospodine, navrátil si ma k životu spomedzi tých, ktorí zostupujú do hrobu.

Čítať ďalej: Streda, 23. januára 2008

Štvrtok, 24. januára 2008

Ja k Bohu volám a Hospodin mi pomôže.

Čítať ďalej: Štvrtok, 24. januára 2008

Piatok, 25. januára 2008

Nato Boh riekol Kainovi: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne.

Čítať ďalej: Piatok, 25. januára 2008

Sobota, 26. januára 2008

Ber ohľad na to, že tento národ je Tvojím ľudom.

Čítať ďalej: Sobota, 26. januára 2008

Nedeľa, 27. januára 2008

Hospodin Mojžišovi odpovedal: Kto dal ústa človeku - či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť.

Čítať ďalej: Nedeľa, 27. januára 2008

Pondelok, 28. januára 2008

V Tvojej ruke sú moje časy.

Čítať ďalej: Pondelok, 28. januára 2008

Utorok, 29. januára 2008

Nakloň mi srdce k svojim svedectvám, nie k ziskuchtivosti.

Čítať ďalej: Utorok, 29. januára 2008

Streda, 30. januára 2008

Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami.

Čítať ďalej: Streda, 30. januára 2008