Slovak Czech English German Polish

Február

Piatok, 01. februára 2008

K Hospodinovi sa utiekam.

Čítať ďalej: Piatok, 01. februára 2008

Sobota, 02. februára 2008

Skôr ako som trpel, blúdil som; teraz však zachovávam Tvoju reč.

Čítať ďalej: Sobota, 02. februára 2008

Nedeľa, 03. februára 2008

Každý hovorte pravdu so svojím blížnym.

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. februára 2008

Pondelok, 04. februára 2008

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. februára 2008

Utorok, 05. februára 2008

Hospodin Boh je slnkom a štítom.

Čítať ďalej: Utorok, 05. februára 2008

Streda, 06. februára 2008

Keď sa naješ a nasýtiš, dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina.

Čítať ďalej: Streda, 06. februára 2008

Štvrtok, 07. februára 2008

Neľakajte sa, ani sa ich nebojte! Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. februára 2008

Piatok, 08. februára 2008

Priveď ma naspäť, aby som sa obrátil, lebo Ty si Boh môj, Hospodine.

Čítať ďalej: Piatok, 08. februára 2008

Sobota, 09. februára 2008

Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu.

Čítať ďalej: Sobota, 09. februára 2008

Nedeľa, 10. februára 2008

Ty mi dáš poznať cestu života.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. februára 2008