Slovak Czech English German Polish

Február

Piatok, 01. februára 2008

K Hospodinovi sa utiekam.

Register to read more...

Sobota, 02. februára 2008

Skôr ako som trpel, blúdil som; teraz však zachovávam Tvoju reč.

Register to read more...

Nedeľa, 03. februára 2008

Každý hovorte pravdu so svojím blížnym.

Register to read more...

Pondelok, 04. februára 2008

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia.

Register to read more...

Utorok, 05. februára 2008

Hospodin Boh je slnkom a štítom.

Register to read more...

Streda, 06. februára 2008

Keď sa naješ a nasýtiš, dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina.

Register to read more...

Štvrtok, 07. februára 2008

Neľakajte sa, ani sa ich nebojte! Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás.

Register to read more...

Piatok, 08. februára 2008

Priveď ma naspäť, aby som sa obrátil, lebo Ty si Boh môj, Hospodine.

Register to read more...

Sobota, 09. februára 2008

Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu.

Register to read more...

Nedeľa, 10. februára 2008

Ty mi dáš poznať cestu života.

Register to read more...

KALENDÁR