Slovak Czech English German Polish

Piatok, 01. februára 2008

K Hospodinovi sa utiekam. V tomto odseku sledujeme opis „posledných dní“, ktoré sa začali prvým príchodom Pána Ježiša a skončia sa až Jeho Druhým Príchodom. Smutný výpočet ľudských charakteristík z prvého storočia n. l. sa očividne zhoduje aj s našou situáciou na začiatku 21. storočia. Stačí spomenúť prvé tri vlastnosti: 1. sebectvo (táto vlastnosť sa začína prejavovať už u detí: Školák poslal štrnásťriadkovú báseň, v ktorej štrnásťkrát použil slovo „JA“.), 2. láska k peniazom (aj pre dnešok platí Voltairov pragmatický materializmus: „Čo sa týka peňazí – všetci sme jedného náboženstva“), 3. chvastúnstvo (väčšina spoločnosti obdivuje celebrity s imidžom bez vnútorného obsahu). Je smutné, že tieto i ďalšie nemenované skupiny ľudí sa často tvária pobožne, dokonca aj „ľudoví liečitelia“ a okultisti hovoria o Bohu! Týka sa táto „čierna listina“ aj cirkvi? Dr. W. Wiersbe varuje: „Aj náboženskí vodcovia môžu popierať autoritu Biblie a nahrádzať ju ľudskou múdrosťou a filozofiou. Sú v pokušení „byť moderní“ a popierajú realitu hriechu a potrebu osobného spasenia pre každého človeka.“