Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 04. februára 2008

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia. Ľudský rodokmeň pozostáva z mnohých vetiev a vetvičiek. Ako sa rozvetvuje strom, tak sa rozvetvujú aj rodiny ľudských rodov. Zo starej vždy vyrastie nová vetva. Toto ľudské vetvenie však sprevádza jeden jav: Rodíme sa predisponovaní genetickými danosťami predchádzajúcich generácií. Na tom sa nedá nič zmeniť. Pochádzame z dobrých i zlých rodov. V našich rodinách mohol zúriť alkoholizmus, rozpínalo sa lakomstvo, množili sa rozvody alebo celé generácie pred nami zotročovalo mamonárstvo. Keď sa však staneme Božími deťmi a ako stratení synovia a dcéry sa vrátime k Otcovi, Pán Boh nás zaštepí do svojho rodokmeňa ako novú vetvičku. Od tej chvíle sa začne nová éra nášho života v novom rodokmeni. Pán Boh nás urobil právoplatnými synmi a dcérami a svojimi dedičmi. Mnohí z nás si význam tohto činu málo uvedomujú. Zaštepením seba ako novej ratolesti do večného rodokmeňa Ježiša Krista sa oddeľujeme od všetkého zlého, čo bolo kedysi dávno pred nami. Ak v tejto realite žijeme s vierou, prestanú na nás pôsobiť všetky hriešne rodové náklonnosti a prekliatie rodového hriechu sa prestáva prenášať do ďalších generácií. Timoteus mal tú milosť zažiť túto realitu. Dve ženy v jeho rodokmeni boli horlivými a vernými ctiteľkami Pána Boha. Timoteus odmalička vdychoval bázeň a lásku k Pánu Bohu žijúc v blízkosti svojej mamy a starej mamy. Aká milosť! Aká vynikajúca škola pre budúcu vieru mladého muža! Videl horiacu pochodeň viery už ako dieťa. Nie tlejúci knôt, ani popol, ktorý je už iba zvyškom pahreby. Ako rodičia a starí rodičia môžeme mladú generáciu hlboko ovplyvniť svojou nepokryteckou a živou vierou. Veď viera v Pána Boha nie sú len slová, ale predovšetkým viditeľný a nadšený život občana Božej nebeskej ríše, Božieho dieťaťa, ktoré už nenesie „nešťastné“ ani „šťastné“ meno svojho rodu a ktoré svojim životom i slovami vyhlasuje: Ja som Božím vlastníctvom, som členom Jeho rodiny! Patrím iba Jemu a On ma vedie domov. Čo môže byť lepšie?