Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. februára 2008

Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu. Apoštol Pavel svojim mladším spoludruhom v službe adresoval vo svojich listoch dojímavé a hlboko nežné vyznania. Niektorí by dnes povedali, že apoštolova nežná láska k bratom a sestrám v zboroch siaha až za hranice normálnosti. Muž, ktorý nás vyzýva k pozdravom svätým bozkom, k nežnej láskavosti, ktorú prirovnáva k láske matky, ktorá vinie svoje dieťa v náručí, nás vystavuje výzve, ktorej sa bojíme. Na návšteve v jednom luteránskom zbore v USA som videl vrúcne prejavy lásky medzi členmi miestneho zboru. Bratské a sesterské objatia boli súčasťou ich života a ich pastor ich po bohoslužbe vyprevádzal domov objatím predo dvermi chrámu. Prečo tak málo vídať takýto rozmer vrúcnosti v našich zboroch? Prečo je atmosféra v našich zboroch taká neosobná a chladná? O čom to svedčí? Sme Božou rodinou, súrodencami alebo tomu vôbec neveríme? A navyše, čím chceme byť príťažliví pre tento chladný svet? Na druhej strane apoštol Pavel z praxe svojho života vie, aké dôležité je pri namáhavej službe Pánu Bohu povzbudenie, ktoré si navzájom potrebujeme tlmočiť. V týchto dňoch som si so svojími deťmi pozrel autentický dokumentárny film o ťažení amerických vojakov počas oslobodzovacej ofenzívy v Európe počas 2. svetovej vojny. Po mnohých ťažkých bojoch, stratách, utrpení a obetiach sa dostavila únava, beznádej a odpor bojovať ďalej. Aké dôležité bolo v tejto situácii pre každého z nich povzbudenie od najbližších, priateľov, veliteľov. Apoštol Pavel bol počas svojho ťaženia s evanjeliom obklopený vzácnymi spolupracovníkmi, ktorí mu boli oporou. Poznal však aj ťažké zrady, súženia a prekážky. Napriek tomu vytrvalo potešoval a povzbudzoval všetkých okolo seba. Sám svojím vlastným životom poukazoval na nebeskú odmenu, veniec slávy, modlil sa a motivoval. V dnešnom svete, ktorý je nabitý pyšnou súťaživosťou, konkurenciou a vzájomnou rivalitou, je sila kresťanskej podpory veľkým nástrojom na „dopĺňanie paliva” v službe. Preto nebuďte skúpi v povzbudzovaní tých, ktorých vidíte okolo seba namáhavo pracovať na Božom diele! Modlite sa za to, aby vám Pán ukázal týchto ľudí a vychádzajte za nimi so slovami povzbudenia. Nebojte sa navzájom vyzývať k vzájomnému povzbudzovaniu tak, ako to hovorí jeden z najväčších apoštolov Božieho Slova v dejinách kresťanstva – apoštol Pavel: „Áno, brat, chcel by som mať zisk z teba v Pánovi; poteš mi srdce v Kristovi.”