Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 10. februára 2008

Ty mi dáš poznať cestu života. Istý sedliak išiel do komory odrezať kúsok slaninky pre pocestného kazateľa a v tom sa ozval lakomý pokušiteľ: „Nerež taký veľký kus, odrež mu menej!“ A sedliak nahlas hovorí: „Nepokúšaj ma, lebo mu dám celý bok!“ Zvláštne je to, že Pán Boh nám nedá vždy silu nad pokušením zvíťaziť, ale vždy nám dá silu k pokániu. Alebo naše zlé skutky zvláštne premení a všetko obráti na dobré. Tak vraj, vznikol aj pijavý papier. Akýsi pracovník tlačiarne si trochu zdriemol a nejakú zmes nedal do suroviny a zo stroja vyšiel taký mäkký papier, na ktorý sa nedalo písať. Zrazu zistili, že výborne saje atrament... Pán Ježiš bol ukrižovaný za naše hriechy, ale vstal z mŕtvych na naše ospravedlnenie (R 4,25). Toto je tá radostná správa, slovo pravdy, Boží skutok, ktorý nás môže zachrániť od večnej smrti. A naším osobným víťazstvom je, ak vyznáme svoje hriechy: „Verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti.“ Dal si sa už očistiť? (1J 1,9).