Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 11. februára 2008

Nenakladá s nami podľa našich hriechov a neodpláca nám podľa našich vín. Dvaja chlapíci sa o čosi pohádali a v tom jeden druhému hovorí: „Ty si ale osol!“ Začul to osol neďaleko priviazaný o kôl a dumal: „Teraz neviem, či je to pre neho urážka, alebo pochvala. Asi pochvala, lebo ja som jediné stvorenie na Zemi, o ktorom Pán Ježiš povedal, že ho potrebuje.“ Keď som nad tým rozmýšľal, uvedomil som si, že to jediné, čo oslík pre Pána Ježiša urobil, bolo to, že Ho na sebe niesol. Som presvedčený, že ja aj ty, máme robiť len túto jedinú vec a to, nosiť na sebe Pána Ježiša, aby - keď sa na nás ľudia pozrú - videli Jeho... Jeho život a Jeho skutky. Apoštol Pavel niesol na sebe jazvy Pána Ježiša (G 6,17) a na našom tele majú ľudia vidieť Ježišov život (2K 4,10-11). Nechceš byť aj ty, takým bláznivým oslíkom, ktorý stále rozpráva o Pánovi Ježišovi a „nosí“ Ho na sebe? (1K 4,10).