Slovak Czech English German Polish

Utorok, 12. februára 2008

Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba. Istý misionár cestoval z Poľska na Ukrajinu a na hraniciach čakal v rade neskutočne dlhé hodiny. Na druhýkrát si svoje pozvanie na Ukrajinu zabezpečil množstvom pečiatok a odporúčaní v dobrej viere, že už nebude musieť čakať. A tak aj bolo. Všimol si však, že keď ten dlhočizný rad áut na hranici obchádzal, jedno auto prudko vyrazilo z radu a zavesilo sa za neho. Keď ich pustili a stáli na odstavnej ploche, vodič z druhého auta pristúpil k misionárovi a spýtal sa ho, prečo ho hneď pustili. „Mal som rôzne odporúčania, a vy?“ „Ja som zase colníkom tvrdil, že patríme k sebe,“ povedal tento. Tak tomuto sa hovorí odvaha viery! Zavesiť sa na neznámeho, prejsť s ním hranice, a tak si ušetriť možno aj pol dňa strateného času! O čo viac sa môžeme „zavesiť“ na Pána Ježiša a prejsť s Ním hranice večnosti! On je jediná cesta do večného života! Jemu je daná všetka moc na nebi aj na Zemi, preto si svoj život nechaj očistiť od všetkej špiny, túžby zarobiť si „okolo kostola“ a nech je tvoj život plný viery a modlitby!