Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 14. februára 2008

Ó, Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi! V televízii som videl niečo neskutočné: mladý muž počas rýchlej jazdy autom nezvládol riadenie, zišiel z cesty, prerazil plot a vrazil do nejakej drevenej šopy. Keď chcel vystúpiť z vraku auta zistil, že sa nemôže ani pohnúť, lebo sa napichol na drevený kolík, ktorý mu trčal z chrbta viac ako jeden meter. Pritom som rozmýšľal, koľko vecí mňa alebo nás drží takto pripútaných k pozemským veciam. Napríklad: najprv musím byť zdravý, deťom dať vzdelanie, postaviť dom, veľa cestovať... A tak prichádzame o dedičstvo, o ktorom píše Schaeffer, že sú nám k dispozícii oceány milostí, množstvá ovocných sadov a viníc plných ovocia, ktoré máme vierou prijímať od nášho nebeského Otca a rozdávať ľuďom v našej blízkosti v podobe lásky, pokoja, radosti a rozprávaní o živom a milujúcom Bohu. Ak to nerobíme – neprijímame ani nerozdávame - hrešíme skutočným hriechom. Kto nás „odreže“ od pozemských vecí, aby sme s láskou prijali Jeho Jediného Syna? Druhého takého náš Otec už nemá... budeme, teda, musieť na kríž sami...