Slovak Czech English German Polish

Piatok, 15. februára 2008

Nech z neho (Goliáša) nemá nikto strach. Stalo sa to na MS v ľadovom hokeji, keď sa japonský hokejista v zápale boja dostal k puku pred vlastnou bránkou a dal perfektný gól do vlastnej bránky. Zdvihol ruky a od radosti kričal z celej sily. Celý svet sa zabával na tom, ako dlho mu to trvalo, kým pochopil, za koho vlastne hrá. Neviem, ako dlho potrvá nám, kým aj my pochopíme, že náš – môj aj tvoj život – patrí Pánu Bohu. Pán Ježiš ťa vykúpil za veľkú cenu. Máš Ho oslavovať svojim telom aj duchom. Oboje patrí Bohu. Máme žiť pre Neho ako živé obete, a takto Mu radostne slúžiť. Lenže živá obeť môže z oltára ujsť, a takto často vyzerá aj náš život. Chvíľu slúžime Bohu – v nedeľu – a chvíľu sebe. Apoštol Jakub nám hovorí, že ak sme dvojakej mysle, sme nestáli na všetkých svojich cestách (Jk 1,8). Skúsme v pôste o tom popremýšľať a odovzdajme Pánovi Ježišovi celý svoj život, lebo On za nás zaplatil vysokú cenu, aby nám dal večný život! (1K 6,20)