Slovak Czech English German Polish

Sobota, 16. februára 2008

Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im; nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk. Na otvorenie plesovej sezóny v Bratislave si organizátori pozvali svetoznámu anglickú speváčku. Keď sa jej novinári spýtali, prečo si zo sebou vzala aj lekára a množstvo liekov, odpovedala, že ju jej agentúra dôrazne upozorňovala na fakt, že nemocnice na Slovensku nie sú... Novinári nevedeli, či sa majú smiať, alebo plakať. Čo vieš ty, brat, sestra o nebi? Má o ňom tvoja „agentúra“ – zbor - dobré a pravdivé informácie? Vieš, napríklad, že do nebeského kráľovstva môžeš vojsť a stať sa jeho občanom iba v tomto živote, a nie až po smrti? Pán Boh sa ťa raz opýta: „Čo si urobil s mojím Synom, Ježišom Kristom?“ Ak si Ho neprijal ako svojho osobného Spasiteľa, ak si Mu v pokání neodovzdal celý svoj život, tak si ešte neprešiel zo smrti do života. Ak sa spoliehaš na to, že si dobrý a uvedieš to aj ako svoj dôvod na vstup do neba, tak veľmi, veľmi blúdiš. Lebo len tým, ktorí Ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími - tým, ktorí veria v Jeho meno (J 1,12).