Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 18. februára 2008

Peruťou svojou prikryje ťa, a nájdeš útočisko pod Jeho krídlami. Pri čítaní Biblie vzniká dojem, že Božie Slovo je na život človeka veľmi náročné - obsahuje veľké množstvo príkazov a zákazov. Akoby sa tým znásobovala bezmocnosť človeka na ich dodržiavanie. Skúsme si rozanalyzovať, napríklad len ovocie Ducha, ktorými sú láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť (G 5,22-23). Prežívame a prejavujeme ich vždy a v každej situácii? Často som sa pýtala: „Pane Ježišu, ako sa teraz môžem radovať, keď mám srdce zranené, ubolené, sklamané...? Ako môžem byť pokojná a rozdávať pokoj, keď som v situácii, akoby sa všetok ‘nepokoj sveta’ zosypal na mňa?“ Odpoveď je jednoznačná. Dôležité sú iba DVE prikázania, ale treba ich skutočne dodržať! PRVÉ: Milovať budeš Pána, svojho Boha... Pozor! Nielen slovami, ale „...z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily.“ Vždy a všade, v každej situácii a za všetkých okolností! DRUHÉ: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého!“ Keby to človek skutočne, ale skutočne dokázal, nebolo by prinášanie plodov Ducha nikdy problémom. Lebo dodržiavať tieto dve prikázania znamená dodržať všetko. Je to ťažké? Iste! Syn Boží však prišiel práve preto, aby nás k takému životu znovuzrodil. On nás k nemu povoláva a dáva nám preň silu každý deň skrze vieru v Neho.