Slovak Czech English German Polish

Sobota, 23. februára 2008

Hospodine, či Tvoje oči nehľadajú pravdu? Slová Pána Ježiša Krista podrobne opisujú, čo sa bude diať pred Jeho Druhým Príchodom, ako aj samotný príchod. Nevieme si to všetko ani predstaviť. Naháňa nám to strach a hrôzu? Akoby nie! Ja však verím, že svojich vyvolených nielen zhromaždí, ale ich aj zbaví panického strachu pred hrôzami tých dní. Verím, že Jeho pokoj bude mimoriadne zvláštne pôsobiť v ich srdciach. Budú prežívať bázeň a niekde v hĺbke srdca radosť z Jeho pokoja. Jeho slová nestratia platnosť. Keď som bola malá, veľmi som sa bála búrok. Pamätám sa na jednu, kedy sa blesky a hromy zlievali do jedného. Bolo to strašné. Aj starý otec sa pýtal, čo to má znamenať, či to už neprichádza koniec sveta? Stará mama ma musela držať vo svojom náručí. Teraz mávam pri búrkach pokoj, lebo verím, že nad každou stojí On, Ježiš Kristus, ako Pán. Vo svete sa deje mnoho hrozivých udalostí. Nás zatiaľ, vďaka Pánu Bohu, obchádzajú. Jeho príchod a s ním spojené sprievodné znaky však neobídu ani jeden kút sveta. Aby sme boli na všetko pripravení a silní, pridŕžajme sa Jeho Slova! Ono vyučuje a vychováva spoločenstvá veriacich – ono posilňuje vieru v Božiu prítomnosť. Stále, v každej situácii naliehavo platí Jeho Slovo: „Bdejte!“