Slovak Czech English German Polish

Streda, 27. februára 2008

Mnohí o mne hovoria: Pre neho niet pomoci u Boha! Ale Ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou, Ty mi dvíhaš hlavu. Vždy, keď čítam tieto verše, ma až zamrazí. Uvedomujem si, aké je srdce človeka krehké a náchylné k zlyhaniu a zrade. Uvedomujem si, že moje sily a schopnosti sú tak obmedzené, že vždy nedokážem splniť slovo, akokoľvek úprimne bolo dané. Preto som Pánu Bohu vďačný za jeho lásku, milosť a odpustenie. Ďakujem, že Pán Ježiš má so mnou naozaj „svätú“ trpezlivosť. V dnešnom príbehu, tesne pred tým, ako mal Pán Ježiš naposledy stolovať so svojimi najbližšími, dobre „zahustil“ atmosféru vyhlásením: „Jeden z vás ma zradí“. Ak sa však na tento príbeh a nasledujúce udalosti pozrieme aj z inej strany, zistíme, že Pána Ježiša okrem Judáša zradil aj Peter a nakoniec aj ostatní učeníci, pretože všetci sa rozutekali alebo Ho zo strachu zapreli. Pochybovali ešte aj vtedy, keď už medzi nich prišiel ako vzkriesený Pán (Lukáš 24,36-38). Lenže iba Judáš mal zlé, zákerné a chamtivé srdce. Sedel pri stole spolu s ostatnými učeníkmi a už bol rozhodnutý zradiť Ho. Čo v človeku spôsobí, že sa dokáže takto zatvrdiť, že dokáže konať takto zvrátene? Pritom bol tri roky v bezprostrednej Ježišovej prítomnosti! Videl zázraky, prejavy Jeho moci, počul slová svojho Majstra, ktoré hovoril s mocou a autoritou, a napriek tomu to s jeho srdcom a svedomím ani nepohlo. Práve naopak. A nakoniec, keď si uvedomil, čo spáchal, namiesto toho, aby predstúpil pred svojho Majstra a požiadal Ho o odpustenie, „išiel a obesil sa“. V tomto je zásadný rozdiel medzi ním a ostatnými učeníkmi. Oni si tiež uvedomovali, že Ho zradili a zlyhali, ale keď im Ježiš ponúkol odpustenie, s radosťou ho prijali. Ich zlyhanie ich namiesto do záhuby posunulo ešte bližšie k svojmu Majstrovi a Pánovi. Nech je nám to na poučenie i povzbudenie! Vždy, keď sa nám „podarí“ padnúť a zhrešiť, máme v Pánovi Ježišovi odpustenie hriechov aj prijatie. Nech nás tieto skúsenosti čoraz viac privádzajú k osobnejšiemu a dôvernejšiemu vzťahu s naším Pánom!