Slovak Czech English German Polish

Február

Pondelok, 11. februára 2008

Nenakladá s nami podľa našich hriechov a neodpláca nám podľa našich vín.

Register to read more...

Utorok, 12. februára 2008

Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba.

Register to read more...

Streda, 13. februára 2008

Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou.

Register to read more...

Štvrtok, 14. februára 2008

Ó, Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!

Register to read more...

Piatok, 15. februára 2008

Nech z neho (Goliáša) nemá nikto strach.

Register to read more...

Sobota, 16. februára 2008

Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im; nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk.

Register to read more...

Nedeľa, 17. februára 2008

Skôr ako vyschnú horské vody, zurčiace a chladné? Môj ľud veru zabudol na mňa.

Register to read more...

Pondelok, 18. februára 2008

Peruťou svojou prikryje ťa, a nájdeš útočisko pod Jeho krídlami.

Register to read more...

Utorok, 19. februára 2008

Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka, a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmich dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany.

Register to read more...

Streda, 20. februára 2008

Veď moja ruka založila zem, moja pravica rozvinula nebesá; zavolal som na ne, ihneď sa postavili.

Register to read more...

KALENDÁR