Slovak Czech English German Polish

Február

Pondelok, 11. februára 2008

Nenakladá s nami podľa našich hriechov a neodpláca nám podľa našich vín.

Čítať ďalej: Pondelok, 11. februára 2008

Utorok, 12. februára 2008

Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojím poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba.

Čítať ďalej: Utorok, 12. februára 2008

Streda, 13. februára 2008

Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou.

Čítať ďalej: Streda, 13. februára 2008

Štvrtok, 14. februára 2008

Ó, Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!

Čítať ďalej: Štvrtok, 14. februára 2008

Piatok, 15. februára 2008

Nech z neho (Goliáša) nemá nikto strach.

Čítať ďalej: Piatok, 15. februára 2008

Sobota, 16. februára 2008

Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im; nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk.

Čítať ďalej: Sobota, 16. februára 2008

Nedeľa, 17. februára 2008

Skôr ako vyschnú horské vody, zurčiace a chladné? Môj ľud veru zabudol na mňa.

Čítať ďalej: Nedeľa, 17. februára 2008

Pondelok, 18. februára 2008

Peruťou svojou prikryje ťa, a nájdeš útočisko pod Jeho krídlami.

Čítať ďalej: Pondelok, 18. februára 2008

Utorok, 19. februára 2008

Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka, a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmich dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany.

Čítať ďalej: Utorok, 19. februára 2008

Streda, 20. februára 2008

Veď moja ruka založila zem, moja pravica rozvinula nebesá; zavolal som na ne, ihneď sa postavili.

Čítať ďalej: Streda, 20. februára 2008