Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 03. marca 2008

Lebo On (Boh) dovidí až po konce zeme a vidí všetko pod nebom. Naozaj to funguje? Stačí vysloviť slová modlitby a naše priania sa stanú realitou? Mnohí by Pánovi Ježišovi oponovali: ´Či som sa nemodlil za zdravie svojej milovanej bytosti? A zomrela mi.´ ´Modlil som sa za svoju budúcu partnerku, a nedal si mi tú, ktorú som chcel.´ Iný by povedal: ´Pane, ten Tvoj prísľub nie je reálny, veď jeden človek sa môže modliť, aby svietilo slnko, a iný v tú istú chvíľu prosiť o dážď?´ Z Ježišovho prísľubu budú určite sklamaní všetci tí, ktorí Pána Boha svojimi túžbami zdegradovali na ducha z čarovnej Aladinovej lampy. Vďaka Bohu, že to takto nefunguje! Veď by sme si svojimi túžbami iba navzájom ubližovali. Vari nás Pán Ježiš týmito slovami klame? Určite nie. Len sme si zabudli všimnúť slová, ktorými Pán Ježiš tento prísľub uviedol. Vypočutie modlitby má svoje podmienky aj svoj cieľ: „Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás...“ (v.7). Toto treba dodržať. Zostať na „Vínnom kmeni“ – v spoločenstve s Pánom Ježišom. Vínny kmeň determinuje smer a dáva prostriedky na rast ratolesti s cieľom priniesť ovocie. Spoločenstvo s Kristom určuje naše smerovanie, potreby a ciele nášho konania, ktoré sa stanú aj predmetom našich modlitieb. Ak Ježišove slová zostávajú v nás, stávajú sa súčasťou nášho myslenia a dochádza k súzvuku medzi našou a Božou vôľou. Ježišove slová sa nestávajú iba názormi – múdrymi myšlienkami, ale takou mocou, ktorá pretvára náš život do takej miery, že sa stávame Božími deťmi. Pán Boh v takom prípade nebude mať problém vypočuť našu modlitbu, ktorá korešponduje s Jeho zámermi. Cieľom splnenia našich modlitieb už nebudú naše túžby poznačené egoizmom, ale oslava nebeského Otca.