Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 09. marca 2008

Čuj, Hospodine, hlas môj zrána; zrána Ti robím prípravy a vyčkávam. Označenie dnešnej nedele – Smrtná – nám hovorí, že sme blízko udalostí, ktoré sa odohrali v Jeruzaleme a za hradbami mesta, na Golgote. Tam Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži. Prečo mimo mesta, „za bránou“? Lebo so zločincom – a za takého Pána Ježiša Krista považovali – nechcel mať nikto nič spoločné. Nikto si nechcel dať narušiť svoj pokoj ani slávnostnú atmosféru blížiacich sa sviatkov. Zločinci, rovnako, ako iní hriešnici alebo tzv. nečistí (napríklad malomocní), nemali v „dobrej spoločnosti“ miesto. Takýto je aj náš postoj. Je nám spolu dobre, nechceme medzi seba prijať takých, ktorí by náš pokoj narušili, nechceme si dať pokaziť sviatky. Biblia nám však káže niečo iné. Prikazuje nám zmenu postojov a prístupu k ľuďom a udalostiam okolo nás. Vyjdime teda k Nemu von, za ohradu, a znášajme Jeho pohanenie!