Slovak Czech English German Polish

Utorok, 11. marca 2008

Ajhľa, prečistil som ťa, ale nie ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy. Prví kresťania boli presvedčení, že na tomto svete nebudú dlho. Očakávali Druhý príchod Pána Ježiša a verili, že ich vezme k sebe. A že tak budú zbavení bolestí a trápení, smútkov a sklamaní. Lenže Pán Ježiš hovorí vo svojej modlitbe niečo iné: „Neprosím, aby si ich vzal zo sveta...“ Necháva ich v tomto svete a má pre nich úlohu: posiela ich šíriť evanjelium o Božej láske a milosti do celého sveta. A túto úlohu dáva aj nám. Tiež nás necháva vo svete. Dnešný text nám hovorí, ako nás posväcuje. To znamená, že si nás vyberá a oddeľuje pre svoju službu. A podobne, ako prvým kresťanom, aj nám dáva to, čo na splnenie tejto úlohy potrebujeme: vieru, nádej a lásku. A k tomu všetkému sa za nás modlí, aby sme boli zachovaní od zlého. Aj v tomto je pre nás Pán Ježiš vzorom, aby sme sa modlili za cirkev, za naše zbory, za naše sestry a bratov.