Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. marca 2008

Viem, že Hospodin rozrieši spor biedneho a chudobným dopomôže k právu. Pán Ježiš nemyslí len na hŕstku svojich nasledovníkov. Záleží Mu na každom človeku. Aj na tých, ktorí ešte v Neho neuverili. Nezatracuje ich, ale dáva im šancu. Možno potrebujú viac času, možno sa musia na praktickom živote kresťanov presvedčiť, o čo ide. Preto nechal Pán Ježiš svojich nasledovníkov v tomto svete, aby slovom aj svojím životom svedčili o Božej láske. Ako to naozaj funguje, hovoria Skutky apoštolov, kde sa o prvých kresťanoch píše, že „boli obľúbení u všetkého ľudu a Pán každý deň pridával ďalších, ktorí uverili a boli zachránení.“ Aj cez nás sa má Božia láska šíriť do tohto sveta. Prosme o Božie požehnanie, aby sme túto úlohu zvládli a modlime sa aj za tento svet! Aby sme boli obľúbení a aby Pán pridával...