Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. marca 2008

Nie, nedrieme a nespí ochranca Izraela. Udalosti okolo Ježišovho zajatia sa stupňujú. Judáš sa už dohodol s veľkňazmi a farizejmi na zrade a po večeri odišiel, aby priviedol vojakov a sluhov. Ostatní učeníci, najmä Peter, sľubujú v Getsemanskej záhrade vernosť, ale Pán Ježiš vie, že toto ich vzplanutie rýchlo zhasne. Vie, že Ho čakajú najťažšie chvíle – mučenie, výsmech, smrť – chvíle, keď na svoje plecia vezme hriechy celého sveta. A tak požiadal svojich najbližších učeníkov, aby sa s Ním modlili. Oni však boli príliš unavení – a najmä, vôbec si neuvedomovali, čo prichádza. Nechápali, čo im Pán Ježiš hovoril. Možno si povedali, že to do zajtra počká. No nepočkalo. Aj my niekedy odkladáme veci na neskôr, lebo sa nám zdá, že to nie je také súrne. Sú však veci, ktoré sa neoplatí odkladať. Lebo to môže ublížiť nám aj druhým. „Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“