Slovak Czech English German Polish

Sobota, 15. marca 2008

Tak hovorí Pán: Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre robiť. Ježišovo zajatie sa odohralo v tichu noci - bez zbytočných pohľadov ľudí. Veľkňazi a farizeji nechceli riskovať vzburu tých, ktorí Ježiša Krista zažili vo svojom živote. Ich taktika vyšla: v Getsemanskej záhrade boli s Ježišom len Jeho učeníci. A aj tí sa, napriek počiatočnému Petrovmu odporu, napokon rozutekali. Jeden z nich sa dokonca vzdal úplne všetkého, len aby sa zachránil. Evanjelista Marek hovorí o mládencovi, ktorý keď ho chceli chytiť, pustil plachtu, ktorú mal prehodenú cez seba a ušiel nahý. Aj v našom živote to tak býva– okolnosti sú niekedy také, že sa nám zdá rozumnejšie stiahnuť sa a ujsť. Radšej sa vzdáme svojho presvedčenia, viery, nádeje. Pán Ježiš sa nestiahol a neušiel. Mohol sa zachrániť, ale Jemu viac záležalo na našej záchrane._x000D_ Tak hovorí Pán: Radovať sa budem z nich, keď im budem dobre robiť.