Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 20. marca 2008

Odvráťte sa každý od svoje zlej cesty a od svojich zlých skutkov. Zelený štvrtok ponúka v Ježišovom počínaní obraz celkom iného Boha, než ako si Ho ľudia predstavujú. Nie je to suverén, ani ktosi vzdialený, dištancujúci sa od nás. Naopak, Boh v ľudskom tele umýva učeníkom nohy. Koná prácu najposlednejšieho otroka. Boh plný obáv z utrpenia sa – potiac krv – v smrteľnej úzkosti modlí v Getsemane. Nie je to nijaký náboženský „Rambo“, žiadny „Terminátor“. Je osamelý, opustený svojimi najbližšími, nepochopený. Neprijatý, odvrhnutý a zradený svojimi vlastnými. A tento – v Ježišovi Nazaretskom sa k nám skláňajúci - Boh sa nehanbí menovať nás svojimi bratmi! Nás, ktorých od Neho toľko oddeľuje! Nás, o ktorých vie, že sme s Ním „nekompatibilní“, že k Nemu nepasujeme, pozýva k svojmu stolu a hostí nás pri ňom ako svojich bratov a sestry! Tak nás spája so sebou – Svätým Bohom. Dnes si pripomíname ustanovenie Večere Pánovej. Prijímajme ju s vďakou! Ako uistenie o láske Toho, ktorý trpel kvôli našej spáse, kto rozumie našim ľudským utrpeniam a pokušeniam. Prijímajme ju s vďačnosťou voči Tomu, kto sa nehanbí nás, nehodných, menovať svojimi bratmi a sestrami! A ani my sa nehanbime za Neho!