Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. marca 2008

Lebo od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi - vraví Hospodin mocností. Môj kolega raz cirkevníkom položil otázku: ´Kto z Vás verí v život večný?´ Všetci zdvihli ruku. Položil im ďalšiu otázku: ´Kto z Vás verí, že bude telesne vzkriesený?´ Vtedy už boli mnohí na pochybách. Akoby sa bránili, či je to naozaj možné. A to aj napriek tomu, že v Kréde každú nedeľu, či už piesňou alebo slovom vyznávame: „Verím... v tela z mŕtvych vzkriesenie“. Najmä medzi deťmi sa stretávam s tým, že o „tela z mŕtvych vzkriesení“ zvažujú, či je to naozaj pravda. A ako to vlastne budeme vyzerať? Počuť toľko rôznych nápadov a riešení, koľko môžu mať len deti... Je úžasné ich pritom počúvať a pozorovať. V každom prípade, niekto s tým môže mať aj problém. Problém mali aj niektorí korintskí kresťania, ktorí pochybovali o vzkriesení tela. Apoštol Pavel sa v 15. kapitole tohto listu venuje práve tomuto problému. A jeho mocná argumentácia dostáva novú silu, keď píše: „Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych...!“ Čo tým chcel apoštol povedať? Na jednej strane to potvrdzuje, že vzkriesenie z mŕtvych je ozajstné, skutočné, je realitou. A týka sa každého človeka, ktorý patrí Kristovi. Ak toto niekto popiera, popiera aj vzkriesenie samotného Krista. „Ale Kristus bol vzkriesený!“ A pretože On skutočne vstal z mŕtvych, má veriaci v Neho už dnes istotu, že bude vzkriesený tiež. Apoštolove slová, „ale Kristus bol vzkriesený“, sú pre nás, veriacich, ubezpečením, že náš život nie je márny. Nech by sme v živote prežívali čokoľvek - neúspech, sklamanie, smrť rodiča, dieťaťa, životného partnera - máme úžasné zasľúbenie, lebo po smrti budeme znova vzkriesení. Život má teda zmysel. Len treba zostať verný Pánu Bohu po každej stránke, Jemu slúžiť celým svojím životom. Žiť s vedomím, že večnosť budeme tráviť s Kristom. A napokon, to, že „Kristus bol vzkriesený“, je ubezpečením toho, že Pán Boh ti, drahý brat a drahá sestra, odpustil tvoj hriech. Máme teda novú nádej. Chváľme Boha za tento dar!