Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 24. marca 2008

Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš. Boh bol s Ježišom. Toto spojenie zdvojnásobenej moci prinieslo ľuďom nový rozmer života v podobe uzdravenia, nádeje, svetla a radosti. Boh bol s Ježišom, preto mohla byť porazená smrť, zničený nepriateľ, zmazaný hriech a nasledovať víťazstvo slávneho vzkriesenia. Boh bol aj s apoštolom Petrom. Keď do Petrovho života vstúpil Ježiš, z obyčajného, nedokonalého a impulzívneho rybára sa stal nový človek s novými cieľmi a prioritami. Aj keď sa párkrát potkol, práve to potknutie pomohlo jeho ďalšej účinnej službe a duchovnému rastu. Vďaka jeho zakolísaniu ho Boh zocelil, zdokonalil, vyučil a ukázal mu cestu, po ktorej mal kráčať. Peter koná v spojení s Bohom veľké veci. Zvestuje odpustenie, uzdravuje telo i dušu. Na základe jeho účinnej zvesti uverilo a dalo sa pokrstiť množstvo ľudí. Boh použil nielen jeho prešľap, ale najmä jeho nadšenie a horlivosť - a počet veriacich rástol. Boh cez Petra otvoril dvere evanjeliu dokorán pohanom a tým aj nám. Aj cez teba chce Pán Boh uskutočňovať svoj plán. Bez Boha si nula. S Bohom si v prevahe a môžeš konať aj malé veci, ktoré v Božích očiach môžu byť veľké. Nechaj sa Ním formovať tak, ako Peter, a spolu s Bohom pretváraj svoje okolie! S Ním je to možné, s Ním si v prevahe.