Slovak Czech English German Polish

Streda, 26. marca 2008

Nóach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi. Nóach chodieval s Bohom. Dnešní kresťania akoby nechceli vynikať a odlišovať sa od ostatných ľudí vo svete. Akoby prevyšovať ostatných v dobrom snažení nebolo moderné už ani v cirkvi. Aj v cirkvi zažívame mnoho nepochopiteľných absurdností, ktoré majú od kresťanskej čistoty a spôsobov veľmi ďaleko. Vďaka Bohu, ktorý k nám ešte hovorí a vyzýva nás, aby sme sa neuchyľovali k nečestným praktikám, ale si zachovali triezvu myseľ! Pán Boh nás povzbudzuje k tomu, aby sme zanechali staré hriešne spôsoby a mali odvahu byť iní. Aj Nóach čímsi vynikal. Čestnosťou, spravodlivosťou, vierou. Hoci iní sa mu posmievali, on sa nebál, nehanbil sa byť iný. Chodil s Bohom. A Boh ho za to odmenil záchranou. Ak iní praktizujú nečestné spôsoby, ty sa neuchyľuj k ich praktikám! Maj odvahu konať inak! Zachovaj si svoj čistý kresťanský profil, do ktorého ťa raz Kristus už uchvátil a vtiahol! Začiatkom roka 2007 sa začala aktivita so žltozeleným reflexným pásikom „vidieť a byť videný“. Ide o čin, ktorý by mal chodcov a cyklistov chrániť pred nebezpečenstvom. Vodiči áut by predsa chodcov mali vidieť už z diaľky. Aj pre našu osobnú vieru je dôležité, aby sme „videli Krista na iných a aby Krista bolo vidieť aj na nás“. Z nášho konania, reči, myslenia. Aby sme Ho videli a aby bol viditeľný iným. Neprehliadnuť a nezakrývať Ho! Zanechať naše staré spôsoby a prezentovať Krista!