Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 31. marca 2008

Vyvedie ma na svetlo a uzriem Jeho spásonosný skutok. Niekedy prežívame ťažké dni a bezsenné noci hľadaním a poznávaním Božej vôle v konkrétnej situácii. Veriacim ľuďom ponúka vždy dobrú radu biblické Slovo, ktoré oživuje Boží Duch. Na náš problém často veľmi trefne odpovedá heslo dňa, podobne aj úvaha nad biblickým úryvkom určeným na deň. Dnešný text nám chce povedať, že Božou vôľou je: 1. aby sme sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré ohrozujú náš život s Kristom, lebo „všetko je nám dovolené, ale nie všetko prospieva“ (1K 6,12). Zapierajme seba, nie Krista! 2. Božou vôľou je, aby naše správanie medzi pohanmi a nevercami bolo vzorné! Nie preto, aby nás ľudia chválili, ale aby aj oni uverili v Ježiša Krista, prijali spasenie a chválili nášho Otca, ktorý je v nebesiach. – 3. Božou vôľou je, aby sme mali správny vzťah k nadriadeným - cirkevným i štátnym. Ak by od nás ktorákoľvek vrchnosť požadovala niečo zlé, vtedy je Boží zákon nadradený štátnemu i cirkevnému zákonu, vtedy treba Pána Boha viac poslúchať ako ľudí (Sk 5,29). Za takýto postoj môže prísť aj postih, najmä v totalitnom režime - svetskom či cirkevnom. Staršia generácia má podobné skúsenosti za sebou, mladšia možno pred sebou. Vždy pamätajme na to, že Božia vôľa je naše posvätenie (1Tes 4,3)!