Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. apríla 2008

Keby ma aj otec môj a matka moja opustili, Hospodin sa ma ujme. Minulý rok vydalo Slovenské evanjelizačné stredisko pod týmto názvom knihu od Charlesa Sheldona v slovenskom preklade. Opisuje v nej život skupiny kresťanov, ktorí sa v rozhodujúcich chvíľach svojho života pýtali: „Čo by na mojom mieste urobil Ježiš Kristus?“ Rozhodli sa Ho nasledovať – kráčať v Jeho šľapajach – v každodennom živote, a tak sa stali pre svoje okolie požehnaním. – Každý, kto prijal Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa a Pána a kto vie, že Pán ho ako zablúdenú ovečku zachránil, ten sa rozhodol kráčať v Jeho šľapajach. A to nielen vtedy, keď Mu zástupy volajú na slávu „Hosanna“, ale aj vtedy, keď volajú: „Ukrižuj!“, keď odsúdený kráča na svoju vlastnú Golgotu - na smrť na kríži, lebo vie, že smrťou ide do slávy! Ľahko a nadšene spievame: „smieť žiť pre Krista, pre Neho mrieť...“. Ťažšie sa však za Ním kráča vtedy, keď veje protivný vietor verejnej mienky. Vďaka Bohu, že nám v súčasnosti nehrozí prenasledovanie pre meno Ježiš, za hlásanie evanjelia na verejnosti! Hrozí nám však vybočenie z Jeho šľapají, ak v utrpení začneme zlorečiť alebo hroziť pomstou ľuďom, ktorí nás nejako poškodili - na majetku, zdraví, cti alebo dobrom mene našej rodiny. Pán Ježiš sa modlil na kríži za svojich nepriateľov: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia!“ Len v moci Ducha Božieho smieme tak urobiť aj my, a tak zostať v šľapajach nášho Spasiteľa a Pána!