Slovak Czech English German Polish

Sobota, 05. apríla 2008

Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od jeho mladosti. V tejto vete je ukryté tajomstvo, ktoré nám bude naplno odkryté až vo večnosti. Niekto zistil vyše 300 rôznych výkladov tohto textu. Mnohí sa zhodujú v názore, že vyjadrenie „...zostúpil do pekiel...“, sa stalo základom vyznania. Iní ním zdôvodňujú existenciu „očistca“. Z kontextu vyplýva, že vykupiteľské dielo Pána Ježiša zasahuje celý vesmír, vzťahuje sa na minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Platí zásada, že „mimo Krista niet spasenia!“ „Lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia“ (Sk 4,12). V dnešnom odseku Písma je čiastočná odpoveď na otázku: „Čo bude po smrti s tými ľuďmi, ktorí tu na zemi nemali možnosť počuť evanjelium Ježiša Krista a uveriť v Neho?“ Pán Boh nikoho neukrivdí. On má veľa možností ako osloviť každého človeka a vyzvať ho k rozhodnutiu. My žijeme na tomto svete v čase milosti, keď sa zvestuje Ježiš Kristus ako Spasiteľ a Pán. Tu a teraz sa môže rozhodnúť každý človek, čo urobí s Pánom Ježišom. Nech nikto z nás nečaká, že po smrti ešte bude mať možnosť rozhodnúť sa! Boháč v podobenstve Pána Ježiša už po smrti nemohol nič zmeniť - ani na svojom údele, ani na živote svojich bratov na Zemi. Už bolo neskoro! Platí to však aj opačne, že ľudia žijúci na Zemi nemôžu nič zmeniť na údele tých, čo zomreli. Modlitby za mŕtvych, ani očistec, nemajú v Písme oporu! Vďaka, Pane, že Tvoje evanjelium sa i dnes zvestuje rôznym spôsobom po celej zemi!