Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 07. apríla 2008

Nóach našiel milosť v očiach Hospodinových. Dnešní ľudia radi žijú podľa svojich žiadostí a hovoria tomu ´láska´. Nedovolenou modloslužbou však nie je len zahrávanie sa s poverami, ale aj prehnaný vzťah k veciam, či ľuďom. Niekedy si ani nevšimneme, že v našom živote zaujali oveľa vyššie miesto ako Pán Boh. Inými slovami – zbožňujeme ich a spoliehame sa na ne (na nich) tak veľmi, že pre skutočného Boha v našej duši niet miesta. Možno zostávajú náboženské obrady, ale tie sú dobré len vtedy, keď máme s Bohom živý vzťah. Pán Ježiš Kristus povedal, že Pravda vyslobodzuje. Kto ju však neprijíma, zostáva otrokom lži. Otrokom cukru a biča, lebo práve takto pôsobí hriech. Svoju obeť opojí, ale aj zahanbí. Otrok hriechu býva stále sklamaný. Vášeň (závislosť) ho totiž stojí príliš veľa síl. Mark Twain napísal: „Nie je nič ľahšie, ako prestať fajčiť. Mne sa to už podarilo tisíckrát!“ Áno, hriech sa nenechá tak ľahko odohnať. Spôsobuje abstinenčné muky a vnucuje myšlienku, že človek nachádza odpočinutie a radosť len v ňom. Preto sa hriešnici čudujú, že kresťan nepotrebuje podliehať žiadostiam (závislostiam). Nechápu, že má ten najlepší relax a potechu.