Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. apríla 2008

Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého. Videl som potápačov, ktorí bezstarostne plávali pod vodou medzi obrovskými dravými žralokmi. Prečo? Lebo mali okolo seba kovovú klietku, ktorá je pevnejšia, ako zuby dravca. Sme prikrytí pod mocnými krídlami Krista, teda môžeme pokojne žiť napriek sile a krutosti duchovného leva - diabla, ktorý na nás striehne. Buďme však rozvážni a bdelí! Ochranné krídla sú trochu tesné a tlačia tých, čo nemilujú Krista. Sotva vylezú von, už sú v tlame levovej. Teda ešte nie v tlame – šelma sa k Pánovi Ježišovi neodváži prísť tak blízko. Hádže však balíčky s „maškrtami“, aby si zatúlané duše zvykli a prišli až na dosah laby, z ktorej niet úniku. Musíme sa vzoprieť - napriek utrpeniu. Prekonajme túžbu po lákavej návnade! Prekonajme výsmech sveta, že odmietame maškrty, ktoré ležia na dosah! A predovšetkým sa postavme šelme zoči-voči, aby sme oslobodili aj tých, ktorých väzní! Nejde to bez bolesti, lebo diabol sa svojej koristi bez boja nevzdá, ale to nás nesmie odradiť. Boh milosti nás zdokonaľuje skrze utrpenia.