Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. apríla 2008

Hospodin povedal Abrámovi: Požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Prečítané verše sa končia apoštolovým zvolaním: „My však myseľ Kristovu máme!“ Čo je to „Kristova myseľ“? Je to myseľ naplnená Božím Duchom – Jeho múdrosťou a poznaním. On nám dáva možnosť skúmať aj tie najväčšie hlbiny Božích tajomstiev. Evanjelista Ján v 7. kapitole hovorí o Duchu Svätom ako o rieke živej vody. Predstavme si našu myseľ ako fľašu. Ak je prázdna, pláva po hladine. Ak sa naplní, ponorí sa. Život kresťana môže ísť do hĺbky, len ak je naplnený Božím Duchom. V tej najväčšej hĺbke Kristovho tajomstva spoznáva, že to, čo pre nás Pán Boh pripravil, prevyšuje všetky naše očakávania. Túto skutočnosť však môže spoznať len ten, kto miluje Boha. Mať Kristovu myseľ, teda znamená byť naplnený Duchom Svätým, ktorého najvyšším darom a prejavom je láska.