Slovak Czech English German Polish

Sobota, 19. apríla 2008

Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Je prirodzené, že chceme vidieť ovocie svojej práce. Tak je to aj na Božej stavbe. Túžime vidieť konkrétne výsledky. Ak ich niekedy hneď nevidíme, sme sklamaní a frustrovaní. Inokedy si veľmi radi dávame „evanjelizačné čiarky“ typu – ´tento uveril mojou zásluhou´, ´tento cirkevný zbor som vybudoval ja´, ´toto dielo sa vydarilo vďaka mojej snahe´ a podobne. Písmo nás varuje pred takouto vzťahovačnosťou. Ak niekto uverí a duchovne napreduje, ak Božia stavba rastie, je to predovšetkým Božie konanie. My sme len nástrojmi, služobníkmi. Pán Boh má s každým určitý zámer, pre ktorý nás vystrojil darmi a dal nám miesto, čas a spôsob, ako ho naplniť. Ak sme vykonali všetko, čo sme boli povinní vykonať, máme v zmysle Ježišových slov z Lukáša 17. kapitoly povedať: „Neužitoční služobníci sme.“ Takže, ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast.