Slovak Czech English German Polish

Utorok, 22. apríla 2008

Zachovávajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde, a moja záchrana už sa zjaví. Aj my sa neraz radi pochválime vplyvnou známosťou. Cirkevný zbor v Korinte sa začal trieštiť, lebo sa začali vyzdvihovať - oslavovať ľudia. Viete, ak vyzdvihujeme človeka, vždy dochádza k triešteniu. Na ľuďoch sme sa v cirkvi trieštili a budeme sa trieštiť... Často budeme počuť: ´ja som Klátikovec´, ´ja patrím Krivdovi´ a ´ja...´? Čím sú naši farári, farárky, seniori, či seniorky, biskupi...? Ničím iba hriešnikmi, ktorí svojou službou môžu a musia z milosti Božej v pokore ukazovať na Krista. Apoštol to zdôrazňuje slovami: „Nech sa nik nechváli ľuďmi.“ Ponúka nám inú závislosť. Závislosť nie na vodcoch, obradoch a forme, ale na Kristovi. „Vy ste však Kristovi a Kristus je Boží.“ Komu budeš patriť dnešný deň? To je tá pravá múdrosť, ale aj sloboda - patriť len Jemu, byť len Jeho majetkom - Božím chrámom, ktorý je svätý – teda, patrí iba TROJJEDINÉMU BOHU.