Slovak Czech English German Polish

Streda, 23. apríla 2008

Obrátili sa ku mne chrbtom a nie tvárou. Keď sú však v biede, hovoria: Vstaň a zachráň nás! Bolo by zvláštne, keby niektorý cirkevný zbor vypísal súbeh (konkurz) a napísal: „Hľadáme verného služobníka...“, t.j. vernosť, ktorú žiada aj apoštol od šafárov tajomstiev Božích. To, čo tu píše apoštol, je však cudzie mentalite zamestnancov. Žiaľ, v cirkvi máme aj takýchto „šafárov“, ktorí pracujú iba do výšky svojho platu. No máme aj takých cirkevníkov, ktorí nie sú ochotní vôbec v cirkevnom zbore poslúžiť. Mnohí sedia na tribúne svojho pohodlia, všetko a všetkých súdia, len zabúdajú vidieť seba. Apoštol Pavel je však slobodný. Moja sloboda je v tom, že ma nemôže odsúdiť ZED (Združenie evanjelických duchovných), ani iný tribunál. Nie vtom je však moje ospravedlnenie... Ja kladiem pred Boží súd seba samého. Viem, že budem odsúdený za všetky svoje hriechy, ale nie za slovo pravdy, ktorá bolí aj mňa samotného. Apoštol Pavel to zažil a v pokore vyznáva, že Boh raz odhalí aj úmysly sŕdc... „On osvetlí, čo bolo skryté vo tme.“ Niektoré tzv. prebudenecké skupiny často súdia. Také skupiny veriacich boli aj v Korinte, bola to akási elitná duchovná ´šľachta´. Súdili aj apoštola Pavla a on im ukázal, že majú zlé meradlo, lebo Pánovi ide u jeho služobníkov jedine o vernosť. Ak nám v cirkvi pôjde o nás a nie o Krista, bude rásť nejednotnosť, ktorú zasieva naša ľudskosť oberajúca nás o silu, radosť, nadšenie, odvahu i vytrvalosť v práci. Nech tvoj dar slúži na oslavu Darcu, a nie teba! Ak budeme hľadať vlastnú chválu, uznanie, uplatnenie a veľkosť, budeme sa proti sebe popudzovať a odsudzovať. Apoštol Pavel nastavuje korintskej pýche kraľovania zrkadlo Písma. Čo mali spoznať? Ako sa „chvália a vystatujú“? (V listoch Korintským sa toto slovíčko nachádza až 19-krát!) a zabúdajú vidieť realitu, že hoci sme „okúsili požehnanie budúceho veku“, ešte nie sme v budúcom veku a každé urýchľovanie tohto okamihu je blúznením a duchovným vystatovaním sa svojou výnimočnosťou.