Slovak Czech English German Polish

Piatok, 25. apríla 2008

Súženia srdca sa mi rozmnožujú, vyveď ma z mojich úzkostí. Zo zboru odchádzala sestra a prišla za farárom so slovami: ´Musím odísť, lebo tu už ďalej duchovne neporastiem.´ Farár jej v pokore povedal, že tam, kam pôjde, pribudne iba jeden hriešnik naviac a že rast je spojený vždy s Pánom Ježišom Kristom. Duch Svätý nás vedie ku vzťahu s Ním. On je kmeň, my ratolesti. Rast nie je spojený s formou, pocitom, novým spoločenstvom. Nemenovaná sestra to však vo svojej pýche videla inak. Pýcha predsa vidí inak... Presne tak, ako farizej v chráme, ktorý v pýche povedal: „Bože, ďakujem Ti, že nie som ako tento publikán.“ Publikán však v pokore prosí: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“ Cesta apoštola Pavla je cestou k pokore, cestou milosti v Kristovi, ktorému slúži a záleží aj na korintských a posiela k nim Timoteja s konkrétnou úlohou. Kresťan má konkrétnu úlohu (Sk 1,8). Ak Pán bude chcieť, príde a bude hovoriť o autorite v moci Ducha Svätého. Práve v tejto moci hovorí o náprave a je prísny. Mám prísť s palicou...? Apoštol sa nebojí byť prísny a vie, že s láskavosťou môžu rátať len poslušné, nie pyšné deti, ktoré smrdia človečinou a k druhým sa správajú rovnako, ako farizej k publikánovi. Skúmaš svoje srdce? Odkladáš to?