Slovak Czech English German Polish

Apríl

Piatok, 11. apríla 2008

Spas ľud svoj a požehnaj svojmu dedičstvu, buď mu pastierom a nos ho naveky.

Čítať ďalej: Piatok, 11. apríla 2008

Sobota, 12. apríla 2008

Márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať, jesť v bolesti vyrobený chlieb; dosť dáva On svojmu milému v spánku.

Čítať ďalej: Sobota, 12. apríla 2008

Nedeľa, 13. apríla 2008

Či nesmiem verne vyrozprávať to, čo mi Hospodin vložil do úst?

Čítať ďalej: Nedeľa, 13. apríla 2008

Pondelok, 14. apríla 2008

Rozmnož vás, Hospodin, vás, vašich synov!

Čítať ďalej: Pondelok, 14. apríla 2008

Utorok, 15. apríla 2008

Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť! Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť; ja, Hospodin, som to stvoril.

Čítať ďalej: Utorok, 15. apríla 2008

Streda, 16. apríla 2008

Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?

Čítať ďalej: Streda, 16. apríla 2008

Štvrtok, 17. apríla 2008

Hospodin povedal Abrámovi: Požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním.

Čítať ďalej: Štvrtok, 17. apríla 2008

Piatok, 18. apríla 2008

Duša mi k Tebe priľnula a Tvoja pravica ma podopiera.

Čítať ďalej: Piatok, 18. apríla 2008

Sobota, 19. apríla 2008

Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.

Čítať ďalej: Sobota, 19. apríla 2008

Nedeľa, 20. apríla 2008

Ako mnoho je Tvojich diel, ó, Hospodine! Všetky si múdro učinil; zem je plná Tvojho tvorstva.

Čítať ďalej: Nedeľa, 20. apríla 2008