Slovak Czech English German Polish

Apríl

Piatok, 11. apríla 2008

Spas ľud svoj a požehnaj svojmu dedičstvu, buď mu pastierom a nos ho naveky.

Register to read more...

Sobota, 12. apríla 2008

Márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať, jesť v bolesti vyrobený chlieb; dosť dáva On svojmu milému v spánku.

Register to read more...

Nedeľa, 13. apríla 2008

Či nesmiem verne vyrozprávať to, čo mi Hospodin vložil do úst?

Register to read more...

Pondelok, 14. apríla 2008

Rozmnož vás, Hospodin, vás, vašich synov!

Register to read more...

Utorok, 15. apríla 2008

Rosu dajte nebesá zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť! Nech sa otvorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravodlivosť; ja, Hospodin, som to stvoril.

Register to read more...

Streda, 16. apríla 2008

Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť?

Register to read more...

Štvrtok, 17. apríla 2008

Hospodin povedal Abrámovi: Požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním.

Register to read more...

Piatok, 18. apríla 2008

Duša mi k Tebe priľnula a Tvoja pravica ma podopiera.

Register to read more...

Sobota, 19. apríla 2008

Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.

Register to read more...

Nedeľa, 20. apríla 2008

Ako mnoho je Tvojich diel, ó, Hospodine! Všetky si múdro učinil; zem je plná Tvojho tvorstva.

Register to read more...

KALENDÁR